1Ложникова С. Страна чудес Египет/С. Ложникова // VIVA, 2007. т.№2.-С.54-59