1Качан Л. Державні соціальні стандарти та гарантії в бюджеті- 2007/Л. Качан // Соціальний захист, 2007. т.№1.-С.3-7