1Талан М. Субсидію- за спрощенним порядком/М. Талан // Соціальний захист, 2007. т.№1.-С.11-12