1Зиль А. Творець скульптурної Шевченкіани (Петро Верна)/А. Зиль // Культура і життя, 2007. т.№5.-С.4