1Пихур С. Любви таинственные звуки: сценарий/С. Пихур // Шкільна бібліотека, 2007. т.№1.-С.37-41