1Косовець Н. Українські обряди/Н. Косовець // Українська література в загальноосвітній школі, 2007. т.№1.-С.43-46