1Прес Г. "Я родом з хліба...": сценарій (Олійник Б.)/Г. Прес // Українська література в загальноосвітній школі, 2007. т.№1.-С.38-39