1Волошина Н. Іван Іванович Огієнко/Н. Волошина; Н. Волршина // Українська література в загальноосвітній школі, 2007. т.№1.-С.2-3