1Цимбал Н. Роде наш красний: сценарій/Н. Цимбал // Позакласний час, 2007. т.№1.-С.70-72