1Загрозливий поступ пандемії грипу // Науковий світ, 2007. т.№1.-С.2-4