1Синьока Г. Роман О.Гончара "Собор" інсенізація уривків на уроці/Г. Синьока // Всесвітня література та культура, 2007. т.№1.-С.31-34