1Назарець В. Роман М.Булгакова "Майстер і Маргарита"/В. Назарець // Всесвітня література та культура, 2007. т.№1.-С.24-30