1Чернявський Г. Україна- Італія: п'ятнадцять років співробітництва/Г. Чернявський // Політика і час, 2007. т.№1.-С.24-27