1Опанасюк О. Витязь духу (Огієнко)/О. Опанасюк // Літературна Україна, 2007. т.№3.-С.1,7