1Горобчук А. Гори, гори, моя звезда: сценарий (Пушкин А.С.)/А. Горобчук // Позакласний час, 2007. т.№1.-С.14-19