1Прозеренко Д. Фінансова система України і бюджетний процес: сутність та шляхи їх удосконалення/Д. Прозеренко // Фінанси України, 2007. т.№1.-С.18-25