1Гулій В. Альтернативні та відновні джерела енергії: перспективи в Україні на тлі світових тенденцій розвитку/В. Гулій // Аспекти самоврядування, 2006. т.№6.-С.42-46