1Задорожний Г.В. Соціальне партнерство-реальний шлях до відкритого суспільства/Г.В. Задорожний, О. Коврига; В. Смоловик. - 2000