1Волинець І. "Пригорнись душею до Вкраїни...": літ.-муз. композиція-Україна у світі зарубіжних письменників/І. Волинець // Всесвітня література, 2007. т.№1.-С.10-12