1Про реалізацію ст.18 Закону України "Про основи соціальной захищеності інвалідів: Постанова.,27.12.06 №1836 // Праця і зарплата, 2007. т.№2.-С.10-11