1Жеребецький Є. Що ви знаєте про ОУН-УПА?/Є. Жеребецький // Молодь України, 2007. т.№3.-С.12-13