1Загородній А.Г. Бухгалтерський облік:основи теорії та практики/А.Г. Загородній, Г.О. Партин. - 2003