1Лящов В. Куди прямує вітчизняне авто?/В. Лящов // Урядовий кур'єр, 2007. т. 12 січня.-С.5