1Жерноклеєв О. Українська соціал-демократія в Галичині:нарис історії (1899-1918)/О. Жерноклеєв. - 2000