1Етнічні спільноти України:етнографічні особливості. - 2000