1Закон України Про внесення змін до деяких законів України щодо реєстрації транспортних засобів.,6.12 06 №427-5 (нова редакція) // Урядовий кур'єр, 2006. т.30 грудня .-С.13