1Про пенсію за віком на пільгових умовах // Праця і зарплата, 2006. т.№23.-С.19