1Нагребецька І. Європейська регіональна політика/І. Нагребецька // Урядовий кур'єр, 2006. т.22 червня .-С.6