1Косенко О. Послуги в громаді- якісніше життя інвалідів/О. Косенко // Соціальний захист, 2006. т.№12.-С.16-20