1Розмір аліментів на дитину // Юридичний вісник України, 2006. т.№52.-С.13