1Фоміна К. Конституційна реформа: політичний договір чи об'єктивна необхідність7/К. Фоміна // Юридичний вісник України, 2006. т.№52.-С.8