1Підлужна Н. Про індексацію заробітної плати/Н. Підлужна // Праця і зарплата, 2006. т.№48.-С.13