1Донченко О. Архетипи соціального життя і політика/О. Донченко, Ю.Романенко. - 2001