1Економіка України за січень- листопад 2006 року // Урядовий кур'єр, 2006. т.27 груд. .-С.1,5