1Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово- комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива: Постанова.,12.12 06 №1703 // Праця і зарплата, 2006. т.№47.-С.5