1Осягаючи естетику абсурдистської драми (Йонеско "Носороги") // Всесвітня література, 2006. т.№12.-С.23-24