1Мащенко Є. Зустріч у літературному кафе "Перехрестя", присвячене творчості П.Верлена,А.Рембо, Ш.Бодлера/Є. Мащенко // Всесвітня література, 2006. т.№12.-С.4-6