1Шишкіна Е. Міжнародні механізми реалізації ст.3 Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод/Е. Шишкіна // Право України, 2006. т.№12.-С.28-31