1Костицький В. Економічний патріотизм як складова національної ідеї в умовах глобалізації/В. Костицький // Право України, 2006. т.№12.-С.3-8