1Андрійчук В. Шляхи досягнення енергетичної безпеки/В. Андрійчук // Політика і час, 2006. т.№12.-С.35-37