1Вовчак О. Маркетинг- запорука успішної реалізації інвестицій/О. Вовчак // Інвестиції: практика та досвід, 2006. т.№22.-С.28-33