1Черненький Я. Життєвий і творчий шлях Хемінгуея/Я. Черненький // Всесвітня література та культура, 2006. т.№12.-С.6-9