1Скотняченко Л. Симфонія людського життя (О.Бердник "Хто ти?")/Л. Скотняченко // Всесвітня література та культура, 2006. т.№12.-С.37-39