1Деякі питання організації діяльності технологічних парків: Постанова., 29.11.06 №1657 // Орієнтир, 2006. т.№39.-С.9-12