1Підлужна Н. Основні показники рівня життя населення/Н. Підлужна // Праця і зарплата, 2006. т.№46.-С.2