1Добикіна Е.К. Управлінський облік в оперативній діяльності підприємства/Е.К. Добикіна, В. Ровенська; В. Рижиков. - 2005