1Дідківська Л.І Державне регулювання економіки/Л.І Дідківська, Л.С. Головко. - 2004