1Хейфец Е. Страна вечного лета (Египет)/Е. Хейфец // Уик-энд, 2006. т.№12.-С.20-27