1Пугачевський Г. Десять уроків Міжнародного симпозіуму на шляху до СОТ/Г. Пугачевський // Урядовий кур'єр, 2006. т.12 дек. .-С.11