1Зборовська Н. Григір Тютюнник як національний письменник доби колоніалізму: психоісторичний аспект/Н. Зборовська // Дивослово, 2006. т.№12.-С.43-47